Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJansen, Ivar J.
dc.coverage.spatial16114 Arendal
dc.coverage.spatial16114 Arendal
dc.date.accessioned2020-07-15T09:26:00Z
dc.date.available2020-07-15T09:26:00Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668044
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved visuelle metoder vurderes materialet egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- og grussituasjonen i hele fylket. Tromøy kommune har lite praktisk tilgjengelige sand- og grusressurser. Dette skyldes små mektigheter over store arealer, og at store arealer er sikret\/klausulert til formål som er uforenlig med masseuttak.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.247)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Tromøy kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode29004
dc.source.pagenumber47


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal