Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkonseng, Erik
dc.coverage.spatial14313 Skjomdalen
dc.date.accessioned2020-07-15T09:26:14Z
dc.date.available2020-07-15T09:26:14Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668057
dc.description.abstractKartlegging i Gautelisområdet er et ledd i NGUs undersøkelser i Skjomen-Rombaken grunnfjellsvindu, som har som målsetting å utrede hovedtrekkene i den geologiske utviklingen og vurdere muligheten for gullforekomster. Området inneholder diverse suprakrustalbergarter - gråvakkesedimenter, basiske til intermediære tuffer med enkelte felsiske lag, kalkhorisonter og konglomerater. Flere generasjoner basiske til sure instrusiver gjennomskjærer suprakrustalene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.214)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.titleBerggrunnsgeologisk kartlegging i Gautelisområdet i Skjomen, Nordland. Feltrapport.
dc.typeReport
dc.description.localcode29062
dc.source.pagenumber16


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal