Show simple item record

dc.contributor.authorOlaissen, Cato
dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.coverage.spatial17334 Raisduoddar-Hal'di
dc.coverage.spatialKÅFJORD
dc.coverage.spatialNORDREISA
dc.date.accessioned2020-07-15T09:26:21Z
dc.date.available2020-07-15T09:26:21Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668060
dc.description.abstractI anledning Finnmark-undersøkelsens for-prosjekt (fase 0) har NGU i samarbeid med A\/S Sydvaranger gjennomført sammenslåing, reanalysering og oppdatering av prøvemateriale fra indre Finnmark\/Troms. Prøvematerialet fra tidligere prøve- taking, utført i perioden 1958-1959 hadde meget tett prøvetetthet, dvs. 2 sideprøver pr. 250 m langs bekkene, og disse ble slått sammen, reanalysert og oppdatert slik at en fikk en prøvetetthet på 1 prøve pr. 500 m langs bekkene. Prøvestedene ble markert på kart med målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til <0.18 mm og analysert på HNO3-løselig: Fe, Mn, Cu, Zn, Ni, Co, V, Ba og Cr.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (84.036)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSPORELEMENT
dc.subjectBEKKESEDIMENT
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectLØSLIGHET
dc.subjectSYRE
dc.titleSporelementer i bekkesedimenter. Kartblad 1733 IV Raisduoddar-Hal'di.
dc.typeReport
dc.description.localcode32322
dc.source.pagenumber20


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal