Show simple item record

dc.contributor.authorNålsund, Roar
dc.coverage.spatial20161 Kynna
dc.coverage.spatial19161 Løten
dc.coverage.spatial20173 Julussa
dc.coverage.spatial19172 Rena
dc.date.accessioned2020-07-15T09:26:37Z
dc.date.available2020-07-15T09:26:37Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668071
dc.description.abstractFormålet med undersøkelsen har vært å frambringe en grov oversikt over sand- og grusreservene i Elverum kommune. Arbeidet er utført i tråd med retningslinjene for det landsomfattende Grusregisteret. Alle kjente massetak og avsetninger er befart, og i de fleste tilfeller også kartlagt og volumberegnet i den utstrekning de har vært praktisk tilgjengelig. Det er gjort en enkel prøvetaking av løsmassene (vesentlig i massetak) for å kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering på grunnlag av mineral- og bergartsbestemmelse. Innenfor kommunen er det registrert tilsammen 53 forekomster, derav 41 i sand og grus, 8 i morene (bare massetakene) og 4 i fast fjell. De 41 med sorterte løsmasser inneholder tilsammen 440 mill. fm3. Kommunen er rikelig forsynt med sand- og grusforekomster, selv om hele 75 % av totalvolumet er bidrag fra rene sandforekomster hvor massene omtrent utelukkende består av middelskornet ensgradert sand (0,2-0,6 mm). Evlevrum synes å kunne dekke sitt eget behov for alle typer sand og grus i overskuelig framtid. Rapporten inneholder også orienterende resultater om bl.a. volum arealbruk og kvalitet m.h.p. vei- og betongforemål for de fleste av forekomstene samt opplysninger om deres radioaktivitet (Gammastråling)
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (84.043)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.titleGrusregisteret i Elverum kommune, Hedmark fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode28848
dc.source.pagenumber29


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal