Show simple item record

dc.contributor.authorHagen, Knut
dc.date.accessioned2020-07-15T09:26:58Z
dc.date.available2020-07-15T09:26:58Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668080
dc.description.abstractRapporten forsøker å belyse raviner og ravinedannelse i morene og glasifluvialt materiale i Uladalen, Otta, Oppland fylke. Dette gjøres ved bruk av tidligere litteratur om emnet og resultater fra første års feltsesong. Disse resultatene er få, p.g.a. liten datamengde. De presenteres kun som et eksempel på hvordan datapresentasjon vil bli i en hovedfagrapport. Resultatene som er vist her er vage antydninger og ikke bastante konklusjoner. Metoder som brukes er måling av nedbør, vannføring og sedimenttransport, pluss registrering av raviner ved fotografering og nedtegning på kart. Bildematerialet er ikke bearbeidet for presentasjon i rapporten p.g.a. tidsmangel. Ravinene er punktkilder som under optimale forhold gjør elva helt grå av suspensjonsmateriale. Optimale forhold synes å være nedbør, snøsmelting og teletining om våren og mye nedbør om sommeren og høsten. Det ser ut som ravinenes overflate og form gjenspeiler de forskjellige prosessene som virker til de forskjellige årstidene. Det virker som overflateerosjon ved rennende vann opptrer om sommeren og høsten. Jordsig og massebevegelse p.g.a snøsmelting og teletining antas å være dominerende prosesser om våren.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (84.174)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectFOU
dc.titleRaviner og ravinedannelse i Uladalen.
dc.typeReport
dc.description.localcode28889
dc.source.pagenumber23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal