Show simple item record

dc.contributor.authorLund, B.
dc.contributor.authorWest, A.
dc.coverage.spatial16123 Nelaug
dc.coverage.spatial15122 Mykland
dc.coverage.spatialBIRKENES
dc.coverage.spatialFROLAND
dc.date.accessioned2020-07-15T09:27:05Z
dc.date.available2020-07-15T09:27:05Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668086
dc.description.abstractEt område i et polymetamorft gneisterreng er blitt kartlagt med henblikk på å undersøke pegmatitter. De eldste bergartene i området er en båndet gneis som antas å være av suprakrustal opprinnelse, og en kvartsitt. En eller annen gang i sin deformasjonshistorie, men innen de to foldefaser som er observert i området, ble suprakrustalene intrudert av et antall gabbro- legemer. Området ligger tett opptil den store Kongsberg-Bamble-forkastningen. Strukturene i feltet må antas i mer eller mindre grad å ha sammenheng med bevegelser relatert til denne. De eldste strukturer man klart kan se i felt- et er folder med subhorisontale akser i retning NNØ. En foldefase med akser som faller mot øst er yngre. Det finnes flere typer pegmatitter i området. Den eneste typen med mulig økonomisk interesse er store, pegmatittiske og aplittiske masser og ganger. Pegmatittene oppviser svært liten mineralogisk variasjon. De består av kalifeltspat, kvarts, plagioklas og små mengder biotitt. Granat, orthitt og magnetitt er blitt funnet som aksessoriske mineral i enkelte pegmatitter. Etter at pegmatittene er blitt undersøkt, blir konklusjonen at de fleste ikke er økonomisk interessante, mens et mindre antall kan tenkes å være det og bør bores opp.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (84.012)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORKASTNING
dc.subjectKVARTS
dc.subjectPEGMATITT
dc.subjectFELTSPAT
dc.titlePegmatittprospektering i deler av Froland og Birkenes kommuner, Aust-Agder.
dc.typeReport
dc.description.localcode29951
dc.source.pagenumber20


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal