Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlaissen, Cato
dc.coverage.spatial18323 Ur'devarri
dc.date.accessioned2020-07-15T09:27:22Z
dc.date.available2020-07-15T09:27:22Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668094
dc.description.abstractI anledning Finnmark-undersøkelsenes for-prosjekt (fase 0) har NGU i samarbeid med A\/S Sydvaranger gjennomført ny prøvetaking av bekkesedimenter i udekkede områder i indre Finnmark. Prøvetettheten er 1 prøve pr. 500 m langs bekkene. Prøvestedene ble markert på kart med målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til <0.18 mm og analysert på HNO3-løselig: Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Ni, Co, Mo, Cr, Ba, P, Ag, Ce og La.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (84.028)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELVEAVSETNING
dc.subjectSPORELEMENT
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectLØSLIGHET
dc.subjectSYRE
dc.titleSporelementer i bekkesedimenter. Kartblad 1832 III Urdevarri.
dc.typeReport
dc.description.localcode32304
dc.source.pagenumber11


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal