Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNielsen, Jens Tore
dc.date.accessioned2020-07-15T09:27:52Z
dc.date.available2020-07-15T09:27:52Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668108
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengellige ressurser, og dermed også gi grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til landets sand- og grusforekomster. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk M 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes både den mekaniske styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Et grovt volumoverslag for sør-fylkets sand- og grusressurser gir samlet ca. 734 mill.kbm. Ressursene er svært ujevnt fordelt mellom kommune og resultatene varier fra over 400 mil. kbm. i Elverum til under 1 mill. kbm. i Løten og Våler. Bortsett fra enkelte forekomster helt lokalt, er kvaliteten på materialet god.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (84.167)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Sør-Hedmark.
dc.typeReport
dc.description.localcode28744
dc.source.pagenumber97


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal