Show simple item record

dc.contributor.authorNielsen, Jens Tore
dc.date.accessioned2020-07-15T09:27:52Z
dc.date.available2020-07-15T09:27:52Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668108
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengellige ressurser, og dermed også gi grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til landets sand- og grusforekomster. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk M 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes både den mekaniske styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Et grovt volumoverslag for sør-fylkets sand- og grusressurser gir samlet ca. 734 mill.kbm. Ressursene er svært ujevnt fordelt mellom kommune og resultatene varier fra over 400 mil. kbm. i Elverum til under 1 mill. kbm. i Løten og Våler. Bortsett fra enkelte forekomster helt lokalt, er kvaliteten på materialet god.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (84.167)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Sør-Hedmark.
dc.typeReport
dc.description.localcode28744
dc.source.pagenumber97


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal