Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHolmsen, Per
dc.coverage.spatial18183 Ringebu
dc.coverage.spatialSTOR-ELVDAL
dc.coverage.spatialNORD-FRON
dc.coverage.spatial17182 Vinstra
dc.coverage.spatial17183 Skåbu
dc.coverage.spatialSØR-FRON
dc.coverage.spatialRINGEBU
dc.date.accessioned2020-07-15T09:27:58Z
dc.date.available2020-07-15T09:27:58Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668110
dc.description.abstractRapporten er en kvartærgeologisk beskrivelse til de tre kartblad Ringebu, Vinstra og Skåbu, felles for disse fordi de kvartærgeologiske forhold bør ses i nøye sammenheng. Den er en tematisk behandling av de kvartærgeologiske dannelser med størst vekt på jordartene og deres egenskaper og anvendelse. Det er fremhevet at morenejordartene, særlig bunnmorenens materiale, har størst bedtydning både i nåtid, fortid og fremtid, for jordbruket (med og uten fedrift) og skogbruket, av de naturgitte ressurser innen de tre kartblad, mens det er en viss knapphet på sand- og grusforekomster av høy kvalitet. Det er også lagt vekt på glasiasjons- og dreneringshistorien, da siste nedisning hadde sitt hovedisskille innen de tre kartbladområder. Det henvises til innholdsfortegnelsen og litteraturlisten.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (84.085)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleBeskrivelse til de kvartærgeologiske kartene Ringebu 1818 III, Vinstra 1718 II og Skåbu 1718 III, M 1:50 000.
dc.typeReport
dc.description.localcode28792
dc.source.pagenumber46


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal