Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHolmsen, Per
dc.coverage.spatial16182 Sjodalen
dc.coverage.spatialNORD-FRON
dc.coverage.spatialSEL
dc.coverage.spatialVÅGÅ
dc.date.accessioned2020-07-15T09:28:42Z
dc.date.available2020-07-15T09:28:42Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668129
dc.description.abstractRapporten er en beskrivelse til det kvartærgeologiske kart Sjodalen M 1:50 000. Kartet foreligger som fargekopi av håndtegnet original. Det er utarbeidet som grunnlag for kvartærgeologisk oversiktskart Jotunheimen M1:250 000, trykt som NGU nr. 374. Beskrivelsen er en tematisk behandling av de kvartærgeologiske forhold med hovedvekt på jordartene og isavsmeltningens deneringshistorie. I tillegg behandles den fluviale dannelsesprosess av elvegjel med jettegrytedannelsen. Det topografiske underlag for kvartærkartet er det tidligere gradteigkart Refjell, idet det nye kart i serien M 711 Sjodalen ikke forelå da kartet ble tegnet og feltarbeidet ble utført.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (84.084)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleBeskrivelse til det kvartærgeologiske kart Sjodalen 1618 II, M 1:50 000.
dc.typeReport
dc.description.localcode28793
dc.source.pagenumber32


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal