Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkarbøvik, Eva
dc.date.accessioned2020-07-15T09:29:02Z
dc.date.available2020-07-15T09:29:02Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668137
dc.description.abstractEn undersøkelse av suspensjonstransport og sedimentasjonsprosesser i Øvre Otta. Suspendert materiale i Bøvra- og Ottavassdraget blir analysert m.h.p. konsentrasjon, kornfordeling og geokjemi. Sedimentert materiale i Ottavatn blir analysert m.h.p. kornfordeling og geokjemi. Av analyseresultatene er hittil bare konsentrasjonen av det suspenderte materiale kjent. I rapporten blir suspensjonstransporten diskutert som en funksjon av sesong, vannføring og type kilde.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (84.172)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectFOU
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleSuspensjonstransport og sedimentasjonsprosesser i Øvre Otta.
dc.typeReport
dc.description.localcode28891
dc.source.pagenumber22


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal