Show simple item record

dc.contributor.authorFuruhaug, Oddvar
dc.coverage.spatial18153 Hønefoss
dc.coverage.spatial18152 Oppkuven
dc.date.accessioned2020-07-15T09:29:57Z
dc.date.available2020-07-15T09:29:57Z
dc.date.issued1983
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668160
dc.description.abstractSommeren 1982 ble det utført detaljundersøkelser på Bergsmoen\/Samsmoen for Jevnaker kommune. Undersøkelsene ble utført for å kartlegge om løsmassene i området kunne anvendes til byggtekniske formål.Det ble utført overflatekartlegging, registrering i massetak\/åpne snitt, sjaktgraving med traktorgraver, sonderende og prøvehentende boringer og seismiske undersøkelser.Hovedkonklusjonen for disse undersøkelser er at avsetningen for en stor del består av ensgradert sand. Mesteparten av massene er for finkornige og ensgraderte til å brukes til byggtekniske formål.Enkelte områder fører grovere masser. Dette gjelder topplaget på øverste terrasse, et område ved fylkesgrensa, et ved lerduebanen, delvis også Musmyrhaugen og ved Bh 10. Bortsett fra den ugunstige kornfordelingen av massene og en prøve som viser høyt glimmerinnhold i grovsandfraksjonen, er kvaliteten på materialet god.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1807/11)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectBETONGPRØVESTØPING
dc.subjectSEISMIKK
dc.titleSand-og grusundersøkelser på Bergermoen/Samsmoen.
dc.typeReport
dc.description.localcode29836
dc.source.pagenumber25


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal