Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGaut, Amund
dc.coverage.spatial18164 Dokka
dc.date.accessioned2020-07-15T09:31:39Z
dc.date.available2020-07-15T09:31:39Z
dc.date.issued1982
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668211
dc.description.abstractBygging av ny veiparasell har ødelagt gravde brønner på grensen mellom bre- elvavsetninger og moreneterreng. Forsøk på å grave nye brønner har til dels vært mislykkede. To borebrønner med grunne vanninnslag kan også være påvirket. Nye grunnvannskilder er vanskelig å finne. Tilknytning til offentlig vannverk kan vise seg å være den eneste løsningen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (O-82032)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectBRØNNSKADE
dc.subjectGRAVD BRØNN
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectAVSETNING
dc.titleSpørsmål om brønnskader. RV 250 parsell Dokka - Dokka N i Nordre Land.
dc.typeReport
dc.description.localcode30976
dc.source.pagenumber7


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal