Show simple item record

dc.contributor.authorBjørlykke, A.
dc.contributor.authorSiedlecka, A.
dc.date.accessioned2020-07-15T09:32:15Z
dc.date.available2020-07-15T09:32:15Z
dc.date.issued1982
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668240
dc.description.abstractRapporten gir oversikt over de hittil utførte geologiske, geokjemiske og geofysiske undersøkelser i Finnmark, med særlig vekt lagt på Finnmarksvidda. Med utgangspunkt i denne sammenstilling vurderer man behov for videre undersøkelser. Det er to hovedformål som er avgjørende i planlegging av disse undersøkelsene: 1. Berggrunnskartlegging og fortrinnsvis produksjon av berggrunnsgeologiske kart og 2. malmprospektering, særlig etter edle og legeringsmetaller. I tillegg kommer prospektering etter industrimineraler og byggeråstoffer i løsmasser. Kvartærgeologiske, geokjemiske og geofysiske undersøkelser planlegges ut fra de behov som melder seg ved berggrunnsgeologisk kartlegging og malmleting.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1828)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSTRATIGRAFI
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.titleSamordnet geologisk undersøkelsesprogram for Finnmark, sluttrapport over forprosjektet.
dc.typeReport
dc.description.localcode34150


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal