Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorQvale, Henning
dc.coverage.spatial14174 Solvorn
dc.coverage.spatial14173 Kaupanger
dc.coverage.spatial14172 Lærdalsøyri
dc.coverage.spatial14171 Lustrafjorden
dc.coverage.spatial13173 Kvamsøy
dc.coverage.spatial13172 Leikanger
dc.coverage.spatial13164 Myrkdalen
dc.coverage.spatial13151 Ullensvang
dc.coverage.spatial13154 Jondal
dc.coverage.spatial14154 Eidfjord
dc.coverage.spatial13161 Gudvangen
dc.coverage.spatial13163 Voss
dc.coverage.spatial13162 Ulvik
dc.date.accessioned2020-07-15T09:32:29Z
dc.date.available2020-07-15T09:32:29Z
dc.date.issued1982
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668242
dc.description.abstractArbeidets formål har vært å kartlegge Jotundekkets anorthosittiske bergarter for påvisning av forekomster av anortositt som kan egne seg som råstoff for Al-produksjon. I rapporten er samlet resultater av undersøkelsene utført av NGU og andre siden 1975. Arbeidet har medført omfattende feltundersøkelser, XRF-analyser for hoved- og sporelementer, og mikrosondeanalyser. Undersøkelsene har medført en nytolkning av tektonostratigrafien i de kaledonske dekkeområdene mellom Hardanger og Sogn. Jotundekkets anorthosittiske bergarter er skilt i 8 typer som sannsynligvis representerer minst 4 generasjoner av intrusjoner, som har gjennomgått granulittfacies metamorfose i en eller to faser og omfattende deformasjon, sannsynligvis i Sveconorvegisk tid.Kaledonsk deformasjon er mest framtredende nær dekkesålen. Av anorthosittene er det særlig de grovkornete granulære som har økonomisk interesse siden de domineres av den mest basiske plagioklas og har lite mørke mineraler. Interessante forekomster er påvist ved Kinsedal, Luster, Kolarbotn i Aurland, Grodgjuvet, Såtebu og Kaldafjell i Voss og Hylland ved Gudvangen.Syreløselig Al2O3 utgjør mellom 22 og 27 vekt% i alle forekomstene, hvorav de to sistnevnte er de største, hver med reserver på minst 100 mill. tonn.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1560/32)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMIKROSONDEANALYSE
dc.subjectPETROGRAFI
dc.subjectRØNTGENFLUORESCENS
dc.subjectANORTOSITT
dc.subjectINDUSTRIMINERALER
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleJotundekkets anorthositter: Geologi, mineralogi og geokjemi.
dc.typeReport
dc.description.localcode30112
dc.source.pagenumber164+bilag


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal