Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlerud, Svein
dc.coverage.spatial19153 Nannestad
dc.date.accessioned2020-07-15T09:32:34Z
dc.date.available2020-07-15T09:32:34Z
dc.date.issued1982
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668243
dc.description.abstractBorhull 2 ble forlenget fra 129.30 til 216.40 m. Det viser at Elsjøfeltet intruderes av biotittgranitt fra undersida. I tillegg viser kjernen 4 andre finkornige intrusiver. Bergartene er propylittisk omvandlet i hele kjerne- lengden, kvarts-sericitt omvandling og breksiering opptrer hyppigst i de nedre deler, mens leiromvandling er vanligst i de øvre deler av lengden. Molybdenglans i uøkonomiske mengder opptrer spredt på stikk eller impregnert i kvarts-sericitt omvandlede soner. Det anbefales videre boring da den tolkede soneringen kan indikere at en er i toppen av et porphyry system. system.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1900/16F)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKJERNEBORING
dc.subjectMOLYBDEN
dc.subjectOMVANDLING
dc.subjectGRANITT
dc.titleMolybdenmineraliseringer under Elsjøfeltet. Geologisk logging av borhull 2, 129.30 - 216.40 m.
dc.typeReport
dc.description.localcode30820
dc.source.pagenumber11


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal