Show simple item record

dc.contributor.authorFareth, E.
dc.contributor.authorLindahl, I.
dc.coverage.spatial15344 Ringvassøy
dc.coverage.spatial15352 Helgøy
dc.coverage.spatial15341 Reinøy
dc.coverage.spatialTROMSØ
dc.coverage.spatialKARLSØY
dc.coverage.spatial15353 Rebbenesøy
dc.date.accessioned2020-07-15T09:32:52Z
dc.date.available2020-07-15T09:32:52Z
dc.date.issued1982
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668257
dc.description.abstractBerggrunnen på Ringvassøya kan inndeles i 5 hovedenheter. Simavik og Mikkel- vikkompleksene er prekambriske og består av gneiser og plutonske bergarter. Hessfjord- og Skogsfjordformasjonene er også sannsynligvis av prekambrisk alder. Disse består overveiende av omdannede vulkanske bergarter. Den femte hovedenheten, Hansnesformasjonen, tilhører et kaledonsk skyvedekke, og består av glimmerskifer og andre omdannede sedimentære bergarter. De fleste mineraliseringer er knyttet til Hessfjordformasjonen. De kan deles inn i 4 typer: 1) vasskis med svovelkis og magnetkis, 2) kisforekomster med kobberkis og sinkblende, 3) gull i kvartslinser, 4) antimon i mineralet berthieritt i svake kisimpregnasjoner. Undersøkelsene har ikke gitt grunnlag for å anta at det finnes drivverdige forekomster på Ringvassøya.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1750/14D)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKOBBER
dc.subjectMALMGEOLOGI
dc.subjectSINK
dc.subjectGULL
dc.titleOversikt over berggrunn og vurdering av mineraliseringer på Ringvassøya.
dc.typeReport
dc.description.localcode31017
dc.source.pagenumber37


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal