Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.coverage.spatial15203 Oppdal
dc.coverage.spatial15202 Innset
dc.date.accessioned2020-07-15T09:33:06Z
dc.date.available2020-07-15T09:33:06Z
dc.date.issued1981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668265
dc.description.abstractUndersøkelser i løsavsetninger med tanke på vannforsyning til Oppdal. I om- rådet nordøst for Oppdal, langs Ålma, og langs Driva sydover til omkring Hevle er glasifluvialt materiale med god vanngjennomgang, men mektigheten over fjell er liten for store grunnvannsuttak (7-10m). Lenger syd, nærmere Vinstra er mektigheten tilstrekkelig, men høyt steininnhold gjør undersøkelser og brønndriving vanskelig. På Ørstamoen ved Stordal er funnet grus\/sand til 22 m med god vanngjennomgang. Boring er ført videre i finkornete masser til 25.75 m uten fjell. Det anbefales anlagt prøvebrønn på Ørstadmoen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (O-80072-2)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectVANNVERK STORT
dc.subjectINFILTRASJON FRA VASSDRAG
dc.titleGrunnvannsforsyning til Oppdal.
dc.typeReport
dc.description.localcode34562
dc.source.pagenumber15


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal