Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.coverage.spatial11171 Dale
dc.coverage.spatial11174 Askvoll
dc.date.accessioned2020-07-15T09:33:16Z
dc.date.available2020-07-15T09:33:16Z
dc.date.issued1981
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668268
dc.description.abstractRapporten meddeler resultater fra CP-målinger ved Grimeli og Vågedalen gruver. Hensikten var å få bedre kjennskap til malmsonenes laterale utstrekning samt å bestemme lengdeutstrekning mot dypet. Lengden langs fallet ble ved Grimeli antydet til 600-200 meter og i Vågedalen 500 -200 meter. En optimistisk beregning av malmreservene anyder størrelsesorden 2 mill. tonn, som antas å være for lite til at økonomisk drift kan startes.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1800/53C)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectMALMFOREKOMST
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.titleCP-målinger i Grimelifeltet
dc.typeReport
dc.description.localcode30479
dc.source.pagenumber11


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal