Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRindstad, Bjørn I.
dc.coverage.spatial14321 Bardu
dc.date.accessioned2020-07-15T09:33:38Z
dc.date.available2020-07-15T09:33:38Z
dc.date.issued1981
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668273
dc.description.abstractRapporten omhandler resultater av geologisk feltarbeid og kjerneboring påOrrefjell, Salangen kommune i Troms. Orrefjell-massivet består av granittiskebergarter som pegmatitt, granitt, skriftgranitt og granittisk gneis, Alders-datering etter Rb\/Sr-metoden har gitt en prekambrisk alder på pegmatitten(16000 mill.år). Uranmineraliseringen er konsentrert til en sone langs vest-kontakten mellom Orrefjell-massivet og overliggende kaledonske skifre og erundersøkt nærmere med kjerneboring. Tilsammen er det boret ca. 610 meterkjerneprøver i 1980. Høyest urangehalt finner man i pegmatittisk granitt nærtkontakten mot skifrene. Den mineraliserte sone er mellom 0 og 10 meter bred,men fører bare få steder interessante gehalter av uran. Malmberegning av detmest lovende område mellom 4900 N og 5170 N gir en tonnasje på 150 000 tonnmalm med et innhold av uran på 100 tonn.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1800/48D)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMALMGEOLOGI
dc.subjectURAN
dc.titleGeologiske undersøkelser på Orrefjell, Salangen kommune, Troms.
dc.typeReport
dc.description.localcode30940
dc.source.pagenumber16


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal