Show simple item record

dc.contributor.authorKristiansen, J. N.
dc.coverage.spatial20334 Iesjåkka
dc.date.accessioned2020-07-15T09:33:54Z
dc.date.available2020-07-15T09:33:54Z
dc.date.issued1981
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668276
dc.description.abstractVed Rai'tevarri, Karasjok, er det tidligere påvist arealer med naturlig kobberforgiftning av vegetasjonen. Forgiftningene gir seg til kjenne ved bl.a. åpne felter i bjørkeskogen, artsfattig vegetasjon og høyt kobberinnhold i jordsmonnet. Resultater av tidligere analyser av LANDSAT -1 data syntes å tyde på at forgiftningsfeltene har karakteristisk lysrefleksjon. Dersom forgift- ningsfeltene kan påvises med fjernanalyse, vil dette kunne utnyttes i regional malmleting. For å studere forholdene ved Rai'tevarre nærmere er det utført 1) vegetasjonskartlegging, 2) geokjemisk kartlegging og 3) analyse av multispek- trale flybilder. Denne rapporten omhandler de to første punktene. Det er skilt ut 17 normale og 19 kobberforgifta plantesamfunn. Forgiftningsfeltene som dekker ca. 50 dekar, har lavt artsantall (15-83 % av det normale), men høyt individantall, ofte med dvergvekst og klorose. Kobberinnhold i jordsmonnet er ca. 3 000 ppm dvs. mer enn 20 ganger det normale. De mest kobbertolerante artene er sølvbunke, torvull, sauesvingel, rabbesiv og fjelltjærblom. Kobberinnholdet i jordsmonnet er lavest der plantesamfunnet har sterkest inn- slag av vedaktige planter og høyest ved sumpsamfunn og kjeldemyrer. Areal- dekningen av de mest kobbertolerante artene øker ved stigende kobberkonsentra- sjoner i jord og overflatevann.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1570 G)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPLANTEGRUPPE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectJORD
dc.subjectOVERFLATEVANN
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectKOBBER
dc.titleVegetasjonsklassifisering, fjernanalyse og naturlig tungmetallfor- giftning. I. Vegetasjon og miljøkjemi. Populærversjon av 1570 F.
dc.typeReport
dc.description.localcode32244
dc.source.pagenumber8


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal