Show simple item record

dc.contributor.authorStokke, John Anders
dc.coverage.spatial18144 Lier
dc.date.accessioned2020-07-15T09:35:00Z
dc.date.available2020-07-15T09:35:00Z
dc.date.issued1981
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668307
dc.description.abstractNGU har etter henvendelse fra Lier kommune utført detaljerte sand- og grusundersøkelser i Lierdalen. Feltundersøkelsene har bestått i detaljkartlegging, seismiske og elektrisk dybdesondering, naverboring og pionarboring samt prøvetaking (kornfordelings- og sprøhet-og flisighetsprøver). Mulige grunnvannsforekomster er vurdert uten at det er gjort spesialundersøkelser. 8 ulike sand- og grusforekomster er undersøkt m.h.p. volum og kvalitet. Lyngsåsen peker seg klart ut. Forekomsten er beregnet å inneholde totalt 18 mill.m3 sand og grus av middels god kvalitet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1722/4)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectSEISMIKK
dc.titleSand og grusundersøkelser i Lierdalen.
dc.typeReport
dc.description.localcode30730
dc.source.pagenumber42


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal