Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRindstad, Bjørn I.
dc.coverage.spatial14321 Bardu
dc.coverage.spatialBARDU
dc.coverage.spatialSALANGEN
dc.date.accessioned2020-07-15T09:36:37Z
dc.date.available2020-07-15T09:36:37Z
dc.date.issued1980
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668352
dc.description.abstractRapporten omhandler resultater av geologisk feltarbeid utført i aug. 1979 i tre områder: Orrefjell, Leirvassfjell og Kistefoss \/ Voll i Salangen og Bardu, Troms. Formålet med feltarbeidet var en nærmere kartlegging av Orrefjell-granitten samt diamantboring med Pack-sack utstyr av Orrefjell uranforekomst. Uran- anomalier fra helikoptermålinger i 1978 i Kistefoss \/ Voll området ble fulgt opp med scintillometer på bakken og prøvetatt. En bekkesedimentanomali i Leirvassfjell ble fulgt opp og en rik Zn-Cu-mineralisering funnet. Området ble målt rekognoserende med VLF og prøvetatt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1750/48C)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.subjectMALMFOREKOMST
dc.subjectURAN
dc.subjectSINK
dc.subjectKOBBER
dc.titleGeologiske undersøkelser av Orrefjell og Leirvassfjell, Salangen og Bardu kommune, Troms.
dc.typeReport
dc.description.localcode34136
dc.source.pagenumber9


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal