Show simple item record

dc.contributor.authorGaut, Amund
dc.coverage.spatial18134 Holmestrand
dc.date.accessioned2020-07-15T09:36:52Z
dc.date.available2020-07-15T09:36:52Z
dc.date.issued1980
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668361
dc.description.abstractRamnes og Våle benytter grunnvann fra fjell i sin vannforsyning, men har i den senere tid fått problemer med både kvalitet og kvantitet. Muligheten for å utvide og forbedre vannforsyningen er vurdert på bakgrunn av innsamlede brønndata og kjennskap til områdets geologi. Områder for nye prøveboringer er foreslått. Flyfoto er benyttet i stor utstrekning. Områdets lavabergarter og dypbergarter antas å kunne gi tilstrekkelige vannmengder ved boring, men vannkvaliteten er mer usikker. I tillegg til vanlige Fe-Mn-Mg-Ca-problemer har en spesielle vanskeligheter med F (fra intrusiver) og Cl (fra fossilt saltvann eller marine leirer).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (O-79046)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectVANNVERK STORT
dc.titleUtvidet grunnvannsforsyning til Våle og Ramnes kommuner i Vestfold.
dc.typeReport
dc.description.localcode30866
dc.source.pagenumber10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal