Show simple item record

dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.coverage.spatial18144 Lier
dc.date.accessioned2020-07-15T09:37:22Z
dc.date.available2020-07-15T09:37:22Z
dc.date.issued1980
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668374
dc.description.abstractEn rekke vannkilder for enkelthus\/gårdsbruk er tørrlagt langs Lierelven jordvanningstunnel. Det søkes i rapporten å finne varige løsninger for erstatnings- grunnvannsforsyninger til de skadelidte, enten ved bruk av naturlige kilder, eller ved dypbrønnsboringer. Den sydlige del av tunnelen er enda ikke drevet. I rapporten gis en beskriv- else av problemer som kan ventes, både m.h.t. brønnskader og fjelltekniske problemer ved den videre tunneldrift.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (O-80042 II)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectVANNVERK LITE
dc.titleBrønnskader/anbefalte tiltak, Lierelven jordvanningstunnel.
dc.typeReport
dc.description.localcode33923
dc.source.pagenumber9


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal