Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.coverage.spatial18144 Lier
dc.date.accessioned2020-07-15T09:37:22Z
dc.date.available2020-07-15T09:37:22Z
dc.date.issued1980
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668374
dc.description.abstractEn rekke vannkilder for enkelthus\/gårdsbruk er tørrlagt langs Lierelven jordvanningstunnel. Det søkes i rapporten å finne varige løsninger for erstatnings- grunnvannsforsyninger til de skadelidte, enten ved bruk av naturlige kilder, eller ved dypbrønnsboringer. Den sydlige del av tunnelen er enda ikke drevet. I rapporten gis en beskriv- else av problemer som kan ventes, både m.h.t. brønnskader og fjelltekniske problemer ved den videre tunneldrift.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (O-80042 II)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectVANNVERK LITE
dc.titleBrønnskader/anbefalte tiltak, Lierelven jordvanningstunnel.
dc.typeReport
dc.description.localcode33923
dc.source.pagenumber9


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal