Show simple item record

dc.contributor.authorSingsaas, Per
dc.coverage.spatial11171 Dale
dc.coverage.spatial11174 Askvoll
dc.date.accessioned2020-07-15T09:40:16Z
dc.date.available2020-07-15T09:40:16Z
dc.date.issued1979
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668450
dc.description.abstractDet ble foretatt målinger på to steder, først ved Grimeli gruve og deretter ved Vågedalen gruve, 7-8 km rett øst for Grimeli. Det er antatt at Grimeli og Vågedalen gruver ligger i et sammenhengende drag av kisførende soner. Tiden tillot ikke målinger langs hele draget. I feltet ved Grimeli gruve ble det påvist en rekke ledende soner, et par fort- setter 1 500 m i østlig retning. På grunnlag av måleresultatene er det utført packsackboringer i noen punkter på de lange sonene øst for gruva, men det ble kun påtruffet fattige kissoner (Morten Often). Ved Vågedalen gruve fremkom sterke anomalier på gruvesonen som trolig er ca. 800 m lang. Ved eventuelle nøyere undersøkelser av malmkroppene ved Grimeli gruve vil det være behov for andre typer målinger med større dybderekkevidde, f.eks. Turam- og\/eller CP-målinger.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1650/53B)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.titleVLF-målinger Grimelifeltet
dc.typeReport
dc.description.localcode34553
dc.source.pagenumber7


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal