Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNilsson, Lars P.
dc.coverage.spatial17203 Røros
dc.coverage.spatial17202 Brekken
dc.date.accessioned2020-07-15T09:40:42Z
dc.date.available2020-07-15T09:40:42Z
dc.date.issued1979
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668461
dc.description.abstractUltramafiske bergarter er mikroskopert og kjemisk analysert på hovedelementer og utvalgte sporelementer uten at umiddelbart økonomisk interessante konsentrasjoner av noe mineral eller element er oppdaget. \rKromittforekomstenes kjemi, mineralogi og geologi samt mulig utnyttelse er behandlet som et supplement til min diplomoppgave ved NTH. Den alltid tilstedeværende disseminasjon av kromitt i alle de ultramafiske bergarter er gitt bred omtale.\rAksessoriske sulfidmineraler er undersøkt ved hjelp av mikrosonde. \rNoen genetiske betraktninger er tatt med. På bakgrunn av hva som er kjent om krommalmens opptreden i Feragen-feltet kan det ikke anbefales at videre krommalm-prospektering i feltet gis høy prioritet med mindre særlig positive indikasjoner på mer malm skulle framkomme som et resultat av bearbeiding og tolkning av den relativt store data- og informasjonsmengde som pr. i dag foreligger fra feltet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1650/33A)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleUndersøkelse av ultramafiske bergarter og krommalm på strekningen Røros-Feragen, Røros, Sør-Trøndelag.
dc.typeReport
dc.description.localcode30420
dc.source.pagenumber76


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal