Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEidsvig, Per
dc.coverage.spatial18261 Mosjøen
dc.date.accessioned2020-07-15T09:40:55Z
dc.date.available2020-07-15T09:40:55Z
dc.date.issued1979
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668466
dc.description.abstractI Granåsen dolomittfelt opptrer noen gabbrokropper. Da området er sterkt over- dekket, er det vanskelig å lokalisere disse ved geologisk kartlegging. Denne rapporten beskriver et forsøk på å kartlegge disse gabbrokroppene ved hjelp av geofysiske målinger, først og fremst IP og magnetiske målinger. I store trekk synes det å være godt samsvar mellom opptreden av gabbro og sammenfallende IP- og magnetiske anomalier. IP-anomalier uten sammenfallende magnetiske anomalier skyldes muligens kismineralisert dolomitt eller kalksten. Målingene har avdekket et ca. 800 x 300 m stort område som synes lite \"for- urenset\" av gabbrokropper. Alle konklusjoner er imidlertid usikre da en foreløbig ikke har sikre nok data for geologien. Tolkningen av det geofysiske materialet bør revurderes etter hvert som nye data fremkommer.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1625/5B)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectDOLOMITT
dc.subjectGABBRO
dc.subjectINDUSTRIMINERALER
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.titleIP- og magnetiske målinger i Granåsen dolomittfelt
dc.typeReport
dc.description.localcode31392
dc.source.pagenumber10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal