Show simple item record

dc.contributor.authorSingsaas, Per
dc.coverage.spatial15131 Bandak
dc.date.accessioned2020-07-15T09:41:36Z
dc.date.available2020-07-15T09:41:36Z
dc.date.issued1979
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668496
dc.description.abstractSkoltenberg gruve omfatter to korte synker drevet ned på en steiltstående gang som fører bly, sink og kobber. Malmtypen har lav ledningsevne, og en var på forhånd usikker på hvorvidt en ville få anomalier på malmsonen ved VLF-målinger. De første orienterende målinger viste imidlertid at det forelå svake anoma- lier på sonen, og det ble derfor umiddelbart satt i gang stikning og videre målinger. De utførte målingene dekker 1 500 m av det aktuelle strøk. Malmsonen synes påvist i en lengde av 300 m, men bare over en del av denne strøklengde er anomaliene helt sikre. I feltet forøvrig ble det påvist 3-4 soner som gjennom- gående er noe sterkere ledende enn malmsonen. Det er forløpig ikke klarlagt vilken type mineralisering disse sonene inneholder.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1650/34B)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.titleVLF-målinger Skolteberg gruve
dc.typeReport
dc.description.localcode34492
dc.source.pagenumber7


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal