Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØvereng, Odd
dc.coverage.spatial19264 Fustvatnet
dc.coverage.spatial18261 Mosjøen
dc.date.accessioned2020-07-15T09:42:33Z
dc.date.available2020-07-15T09:42:33Z
dc.date.issued1978
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668531
dc.description.abstractFra 1976 har NGU vært representert i et SINTEF forskningsprosjekt, hvor målsettingen var å få vurdert hvorvidt norsk dolomittråstoff kan anvendes til framstilling av basisk ildfaststein. Prøvematerialet fra en rekke nord- norske dolomittforekomster er undersøkt. De innledende testforsøk viste at dolomitt fra Granåsen og Seljeli (Vefsn kommune) sintret relativt lett og burde derfor ha tilfredsstillende sintringsegenskaper for direkte brenning. Prøvemateriale fra disse to forekomstene er også med meget godt resultat testet ved det verdenskjente firma \"Dolomitwerke G.m.b.H, Wulfrath\" i Tysk- land. For å få belyse homogeniteten i Granåsen-dolomitten, ble det utført et sonderende diamantborprogram (totalt 260 m) i det sentrale området av dolomittfeltet. Resultatet av sintringsforsøkene med prøvemateriale fra denne boringen var en bekreftelse på de tidligere resultatene. Under bear- beidelsen av prøvematerialet ble det oppdaget brucitt (Mg(OH)2)-minerali- sering i dolomitten hvor denne var i kontakt med gabbrobergarter. Det vil bli søkt om tilskuddsmidler for å få belyst denne mineraliseringen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1625/5A)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKJERNEBORING
dc.subjectDOLOMITT
dc.subjectGABBRO
dc.subjectBRUCITT
dc.subjectILDFAST MATERIALE
dc.titleGranåsen dolomittfelt, Vefsn, Nordland.
dc.typeReport
dc.description.localcode29350
dc.source.pagenumber34


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal