Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMikalsen, Trygve
dc.coverage.spatial16353 Karlsøy
dc.coverage.spatial16344 Lyngstuva
dc.coverage.spatial15352 Helgøy
dc.coverage.spatial15342 Ullsfjord
dc.coverage.spatial15341 Reinøy
dc.coverage.spatialKARLSØY
dc.coverage.spatialTROMSØ
dc.date.accessioned2020-07-15T09:42:45Z
dc.date.available2020-07-15T09:42:45Z
dc.date.issued1978
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668536
dc.description.abstractI Troms fylke er ovenstående dolomittfelter undersøkt med bakgrunn i de siste års samarbeider mellom NGU og SINTEF's NTNF-prosjekt \"Ildfaste dolomitt- materialer\". På Nakken er det kartlagt og prøvetatt et dolomittfelt i størrelsesorden 10 mill. tonn, hvor endel av prøvematerialet viste gode sintringsegenskaper. Feltet er foreslått diamantboret og undersøkt nærmere. På den NV-lige del av Karlsøy er det prøvetatt en relativt homogen dolomitt- forekomst. Prøvene fra denne forekomsten skal undersøkes nærmere med hensyn til kalsinering\/sintringsegenskaper. Forekomsten er tidligere anbefalt dia- mantboret, og resultatet fra kalsinering-sintringsforsøkene vil avgjøre om den er verdt videre undersøkelse.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1625/5)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectDOLOMITT
dc.subjectILDFAST MATERIALE
dc.titlePrøvetaking og kartlegging av dolomitt på Nakken, Reinøy og Karlsøy, Troms fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode28945
dc.source.pagenumber24


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal