Show simple item record

dc.contributor.authorSingsaas, Per
dc.coverage.spatial18242 Skorovatn
dc.date.accessioned2020-07-15T09:42:48Z
dc.date.available2020-07-15T09:42:48Z
dc.date.issued1978
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668537
dc.description.abstractBorhullsmålingene ble utført 8. - 11. august og 25. oktober 1977. Det er utført bakkemålinger i feltet tre ganger tidligere: 1) Turammålinger 1958 GM\/NGU Rapport nr. 232 B 2) Magnetiske målinger 1959 GM\/NGU Rapport nr. 261 3) Selvpotensialmålinger 1970 NGU Rapport nr. 990 I 1959 ble det diamantboret 2 hull og i 1977 3 hull. Boringene ble gjort for å finne årsaken til anomaliene som fremkom ved Turammålingene i 1958. Det har vært ansett som mest sannsynlig at anomaliene skyldes relativt dagnære kisim- pregnasjoner i gabbro- og grønnsteinsbergartene, men en har ikke helt kunnet avvise muligheten av at anomaliene skyldes massivere kisdannelser i større dyp. Boringene har ikke gitt noe entydig svar på spørsmålet. Formålet med borhullsmålingene var om mulig å bidra til mer klarhet om for- holdene. I noen grad syntes dette å ha lyktes. Borhullsmålingene tyder nemlig ganske avgjort på at det er kisimpregnasjonene i grønnsteins- og gabbrober- gartene som forårsaker anomaliene. Det foreligger ingen anomalier i hullene som umiddelbart gir grunn til å anta det opptrer malmsoner på dypet i området. Det er tilslutt i rapporten antydet et forslag til visse videre undersøkelser i området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1601)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectBORHULLSLOGGING
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.titleEM- og SP borhullsmålinger, Lillefjellsklumpen nikkelforekomst.
dc.typeReport
dc.description.localcode28702
dc.source.pagenumber10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal