Show simple item record

dc.contributor.authorMikalsen, Trygve
dc.coverage.spatial16334 Storfjord
dc.coverage.spatial16343 Lyngen
dc.coverage.spatialSTORFJORD
dc.coverage.spatialLYNGEN
dc.date.accessioned2020-07-15T09:47:49Z
dc.date.available2020-07-15T09:47:49Z
dc.date.issued1977
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668722
dc.description.abstractI samband med NGU's Nord-Norge-prosjekt ble det i august 1976 utført kart- legging og prøvetaking av dolomittdrag på vestsiden av Lyngenfjorden. Berg- artene i det kartlagte området består av opprinnelige sedimenter som er metamorfosert under den kaledonske fjellkjededannelse, ispedd ultramafiske intrusiver. Den kartlagte dolomitten er av en massiv og middels- til grov- kornet marmortype med innhold av tremolitt og diopsid. 5 hovedlokaliteter for dolomittens opptreden er beskrevet. Det er utført kjemiske analyser på prøver tatt fra disse lokalitetene. Bare en av lokalitetene, Rottenvik, peker seg ut som en relativt massiv og ren dolomitt.Dolomittens volum anslås i denne lokaliteten til å være rundt 0.1 mill. kubikkmeter, men er sannsynligvis større. Denne dolomitten oppfyller kravene til en rekke anvendelsesområder, men det hittil påviste volum vanskeliggjør en økonomisk utnyttelse i større målestokk. De øvrige 4 lokaliteter er økonomisk uinteressante.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1420/5A)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.subjectDOLOMITT
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleRåstoffundersøkelser i Nord-Norge. Kartlegging og prøvetaking av dolomitt i Lyngenfjorden, Troms fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode33845
dc.source.pagenumber22


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal