Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMikalsen, Trygve
dc.coverage.spatial14323 Gratangen
dc.date.accessioned2020-07-15T09:48:06Z
dc.date.available2020-07-15T09:48:06Z
dc.date.issued1977
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668734
dc.description.abstractDolomitten er 25-30m mektig og 100m lang. Dolomitten opptrer som en kolle. Kollen er i øst og sør avgrenset av ei myr, og den stikker ca. 10m opp over myra. Vest for kollen står en skrent som består av grå kalkstein. Størrelsen på forekomsten er vurdert til 50-60000 tonn. Dolomitten er inhomogen med relativt høye SiO2-verdier. En annen faktor som kommer inn er at man ved en eventuell bryting av dolomitten raskt vil få uønsket overfjell. Med ut- gangspunkt i de blotninger som er undersøkt, må man konkludere med at tonn- asjen av brytbar dolomitt, som ligger i størrelsesorden 50000 tonn, er for liten til at den lar seg utnytte økonomisk, sammenliknet med andre og større forekomster i Troms som dessuten har en langt gunstigere beliggenhet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1420/5B)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectDOLOMITT
dc.subjectVOLUM
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleRåstoffundersøkelser i Nord-Norge. Undersøkelse av en dolomittforekomst i Gratangseidet, Troms fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode33833
dc.source.pagenumber10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal