Show simple item record

dc.contributor.authorSingsaas, Per
dc.coverage.spatial16202 Dalsbygda
dc.date.accessioned2020-07-15T09:51:18Z
dc.date.available2020-07-15T09:51:18Z
dc.date.issued1976
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668854
dc.description.abstractDe tidligere undersøkelsene i Hersjøfeltet omfatter bl.a. Turammålinger utført i 1948, 1971 og 1974 samt EM borhullsmålinger i 1971. I årene etter 1969 er det boret en rekke hull på malmforekomstene i området. Formålet med Turam-målingene i 1974 var å foreta en nøyere kartlegging av A-forekomsten. Foreliggende undersøkelse var nærmest en fortsettelse av målingene i 1974, og oppgaven var om mulig å følge A-forekomsten ytterligere mot dypet. Det var boret et par hull på forekomsten og påtruffet forholdsvis mektig malm i 450 m dyp. Strøm ble tilført direkte til malmen gjennom et av disse hullene, og det ble målt et antall profiler videre mot Vest. Målingene har imidlertid ikke gitt holdepunkter i spørsmålet om A-forekomstens utstrekning mot dypet vest for jordingspunktet i borhull 312.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1392)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.titleTurammålinger Hersjøfeltet.
dc.typeReport
dc.description.localcode31296
dc.source.pagenumber6


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal