Show simple item record

dc.contributor.authorSingsaas, Per
dc.coverage.spatial16202 Dalsbygda
dc.date.accessioned2020-07-15T09:55:46Z
dc.date.available2020-07-15T09:55:46Z
dc.date.issued1972
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669039
dc.description.abstractI 1948 utførte Geofysisk Malmleting el.magn. målinger (Turam) over de gamle gruvene på Hersjøhøgda (Harsjø Vest, GM Rapport nr. 63). Kobberverket har utført magnetiske målinger på Hersjøhøgda. Målingene viser at de kjente kisforekomstene følges av magnetiske anomalier. I området nord for kisforekomstene - nord for det gamle målefeltet - ble det påvist magnetiske anomalier av liknende karakter. De nye Turammålingene hadde som formål å undersøke om det opptrer ledende soner\/kisforekomster i forbindelse med disse anomalier. Spesiell interesse knyttet seg til en markert magnetisk anomali 500 -600 meter nord for den såkalte A-malmen. Det nye målefeltet overlapper nordligste del av det gamle og strekker seg 1 700 meter videre mot nord. Ved Turammålingene ble det ikke påvist ledende soner i tilknytning til magnetiske anomalier.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1085)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.titleEl.magn. bakkemålinger Hersjøfeltet.
dc.typeReport
dc.description.localcode31267
dc.source.pagenumber5


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal