Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSingsaas, Per
dc.coverage.spatial17204 Ålen
dc.date.accessioned2020-07-15T09:56:06Z
dc.date.available2020-07-15T09:56:06Z
dc.date.issued1971
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669043
dc.description.abstractMålefeltet ligger ved de gamle grubeanleggene på fjellet og dekker et areal på ca. 0,5 km2. Formålet med SP-målingene var å bidra til sikrere kartlegging av malmsonens utgående. Området er kartlagt geologisk av I. J. Rui. I 1948 ble det utført Turammålinger over et større område omkring Killingdalforekomsten (GM Rapport nr. 66). Det ble påvist sterke SP-anomalier. De sterkeste faller sammen med Hoved- malmens utgående og er av størrelsesorden - 700 millivolt. Det foreligger ingen sikre anomalier på Nordgangen. Anomaliene gir ellers et godt bilde av de geologiske forhold.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (970)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.titleSelvpotensialmålinger Killingdal Grube, Ålen
dc.typeReport
dc.description.localcode31259
dc.source.pagenumber4


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal