Show simple item record

dc.contributor.authorHysingjord, Jens
dc.coverage.spatial20134 Øymark
dc.coverage.spatial19131 Sarpsborg
dc.date.accessioned2020-07-15T09:56:26Z
dc.date.available2020-07-15T09:56:26Z
dc.date.issued1970
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669049
dc.description.abstractInnen Rakkestad kommunes grenser er 19 kvarts- feltspatforekomster undersøkt. Disse ble klassifisert i tre grupper. Gruppe I Forekomster i drift. (To fore- komster). Gruppe II. Positive forekomster. (Seks forekomster). Gruppe III usikre forekomster (Elleve forekomster). For forekomster av gruppe I, ble det gitt råd for videre drift. For forekomster av gruppe II, ble videre under- søkelser anbefalt. For gruppe III, var det ikke ut fra tilgjengelig obser- vasjonsmateriale mulig å komme med begrunnet konklusjon angående forekomstens drivverdighet (vannfylte synker). Konklusjon på undersøkelsene er at det i Rakkestad og tilgrensede kommuner finnes råstoff for å opprettholde en kvarts- feltspat-produksjon.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (828 B)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTS
dc.subjectPEGMATITT
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectFELTSPAT
dc.titleKvarts-feltspatundersøkelser II i Rakkestad Herred, Østfold Fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode32371
dc.source.pagenumber28


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal