Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBølviken, Bjørn
dc.coverage.spatial19292 Gildeskål
dc.date.accessioned2020-07-15T09:56:49Z
dc.date.available2020-07-15T09:56:49Z
dc.date.issued1969
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669056
dc.description.abstractJord, bekkesedimenter og bergart er samlet inn i området nær de kjente Mo- mineraliseringer ved Laksådal. Prøvene er analysert på Mo ved hjelp av atom- absorpsjonsspektrommetri. Molybden-innholdet varierer mellom <2 og 125 ppm (følsomhetsgrense ca. 2 ppm). Alle prøvetyper gir dispersjonsmønstre som sannsynligvis har sammenheng med de kjente mineraliseringer. Ved leting etter mineralisering av samme type som den i Laksådal har man derfor for Mo flere geokjemiske metoder til rådighet. Hvilken av de prøvde metoder man skal velge vil avhenge av prospekteringens art. Analyse av prøvene på W mislyktes da følsomheten med metoder NGU disponerer er for lave. I følge H. Mason opptrer kobber sammen med molybden i de kjente forekomster. De innsamlede prøver anbefales derfor analysert på kobber.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (837)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectJORD
dc.subjectMOLYBDEN
dc.subjectBEKKESEDIMENT
dc.subjectBERGART
dc.subjectMINERALISERING
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleGeokjemisk metodestudium Laksådal/Oterstrand 1968.
dc.typeReport
dc.description.localcode31107
dc.source.pagenumber8


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal