Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSakshaug, G.F.
dc.coverage.spatial17203 Røros
dc.date.accessioned2020-07-15T09:57:29Z
dc.date.available2020-07-15T09:57:29Z
dc.date.issued1968
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669070
dc.description.abstractMålingene under oppdrag 752 må ses i sammenheng med tidligere og omtrent samtidige undersøkelser i området. Følgende rapporter i NGU's arkiv er aktuelle: nr. 16, 24, 554, 715 B, 782 og 783.\rDe nye målingene skulle foregå vestover fra Oskarsjakten over Rødalen Grube og Røsjøen som var islagt. Dette område ble utvidet mot syd over Prussubekken og mot vest ca. 1,5 km forbi Røsjøen. Det ble utført elektromagnetiske konduktive målinger (Turam) på vanlig måte ut fra varierte kabelanlegg for energisering, tildels med direkte strømtilførsel til malmsonen. Det ble målt et areal på 6,4 km2. Ved målingene over Røsjøen og vestover ble det indikert en dyptliggende leder som muligens representerer fortsettelsen av Kongens- Rødalsmalmen vest for den store Rødalsforkastningen.\rPrussubekksonen ble nøyere undersøkt, men dens utstrekning mot vest er fortsatt ikke fastlagt med sikkerhet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (752)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.titleElektromagnetisk undersøkelse Rødalen Grube, Røros
dc.typeReport
dc.description.localcode31120
dc.source.pagenumber8


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal