Show simple item record

dc.contributor.authorSakshaug, G.F.
dc.coverage.spatial21293 Rognan
dc.coverage.spatial21292 Sulitjelma
dc.date.accessioned2020-07-15T09:57:32Z
dc.date.available2020-07-15T09:57:32Z
dc.date.issued1967
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669072
dc.description.abstractFørste del av undersøkelsen omfattet en nøyere kartlegging av den kjente kobberforekomst ved Ingeborgvann, og her ble det målt et område på 5-6 km2 langs det aktuelle strøk. Det var ellers stilt som oppgave å undersøke det malmførende nivå i Baldoaivvesynklinalen i strøket syd for Stålhaugen\/Stordalselven. I dette område ble det målt et 7,5 km langt og 2 km bredt felt. I søndre del (kobberfeltet) ligger mange gamle skjerp. Det er også foretatt diamantboringer i dette område.\rMalmsonen ved Ingeborgvann ga stort sett meget sterke indikasjoner. Dens feltutstrekning er trolig ikke vesentlig større enn tidligere antatt (1 800 - 2 000 meter). Sonen står steilt og dens utstrekning mot dypet er ikke fastlagt ved målingene. Sydvest for den kjente malmsone ble det påvist flere ledende soner som synes å ligge forholdsvis flatt.\rI feltet syd for Stålhaugen\/Stordalselven (Baldoaivve kobberfelt) ble det påvist en rekke soner av vekslende ledningsevne og utstrekning. De fleste soner ligger grunt (utgående). Dyptliggende soner (300-600 m) ble påvist øst for (innenfor) de utgående soner.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (770)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.titleElektromagnetisk undersøkelse Ingeborg og Baldoaivve Kobberfelter
dc.typeReport
dc.description.localcode31129
dc.source.pagenumber14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal