Show simple item record

dc.contributor.authorSingsaas, Per
dc.coverage.spatial17203 Røros
dc.date.accessioned2020-07-15T09:57:40Z
dc.date.available2020-07-15T09:57:40Z
dc.date.issued1967
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669075
dc.description.abstractMålingene omfattet 3 hull - nr. 76, 77 og 78 - som er boret på grunnlag av Turam bakkemålinger GM Rapport 554. Hull 76 er påsatt i lodd, det er 189 m dypt og traff striper av kis. Hullene 77 og 78 er påsatt skrått mot nord og boret til henholdsvis 250 og 310 meter. Hensikten med boringene av de to siste var å få undersøkt Kongens grubes malmsone under grubenivået. De traff imidlertid ingen malm. Borhullsmålingene hadde som formål å klarlegge om det opptrer ledende soner i nærheten av borhullene, enten tilside for eller under bunnen av dem. Målingene foregikk på vanlig måte, og undergrunnen ble energisert ved å sende 500 per. strøm gjennom kabel utlagt likedan som ved bakkemålingene. I hull 76 ble det observert sterke indikasjoner på de kissoner som var funnet ved boringene. I hull 77 og 78 ble det påvist sterke strømmer i Kongens Grubes malm. Hullene har gått ca. 40 meter under eller tilside for feltliggen av forekomsten.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (733)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.titleElektromagnetiske borhullsmålinger Kongens grube.
dc.typeReport
dc.description.localcode31235
dc.source.pagenumber5


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal