Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHysingjord, Jens
dc.coverage.spatial15123 Evje
dc.date.accessioned2020-07-15T09:57:51Z
dc.date.available2020-07-15T09:57:51Z
dc.date.issued1967
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669080
dc.description.abstractPlanen for diamantboringen var følgende: 1. Undersøke hvor langt vestover fra gruben forekomsten av drivverdig kvarts- feltspat strekker seg. 2. Ved påsetting av et borhull i området nord for gruben å undersøke om kvarts-feltspatsålen i gruben strekker seg denne veg. 3. Ved påsetting av et borhull syd for borhull IV å undersøke om den kvarts- massen som ble funnet her strekker seg videre i sydlig retning. Resultat: Det ble boret 172.70 m.Diamantboringen bekrefter at liggen på kvarts-feltspat-sålen danner en ganske jevn flate. I feltet kan man regne med ca. 50 000 tonn påvist drivverdig kvarts-feltspatmasse. Den sannsynlige kvarts-feltspatmasse kan anslås til å ligge 50-100% høyere enn det påviste kvantum. For videre drift foreslås at man går med tunnel inn fra dagbruddet like ved vanntunnelen og inn i gruben i nytt nivå. Seinere kan det bli aktuelt å vurdere å gå med tunnel inn i gruben nordfra og i dypere nivå.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (754)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVOLUM
dc.subjectKJERNEBORING
dc.subjectKVARTS
dc.subjectPEGMATITT
dc.subjectFELTSPAT
dc.titleDiamantboringer i Lid kvarts-feltspatforekomst, Evje, Aust-Agder fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode34488
dc.source.pagenumber32


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal