Show simple item record

dc.contributor.authorSakshaug, G.F.
dc.coverage.spatial17203 Røros
dc.date.accessioned2020-07-15T09:58:11Z
dc.date.available2020-07-15T09:58:11Z
dc.date.issued1965
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669090
dc.description.abstractEtter en geofysisk undersøkelse ved Bakkagjerdet i 1941 ble det anvist en 1 300 meter lang, dyptliggende leder som senere er boret på, men ikke funnet. (GM Rapport nr. 24). De nye målingene ble utført for å se nøyere på forholdene her. Det ble målt et felt på 0,8 km2. I området Arvedal\/Kongens Grube - Rødalen Grube ble det målt et areal på 6,5-7 km2. Den østre del av dette feltet ble målt allerede i 1939 (GM Rapport nr. 16) Den gang ble målingene forstyrret av taubanen mellom Kongens og Rødalen. Taubanen er nå fjernet, og oppgaven ved de nye målingene var først og fremst å få nøyere kartlagt restene av malmlinealen Kongens Grube - Rødalen Grube. Frysihjel - Prussubekksonene skulle også kartlegges nøyere. Det ble utført Turammålinger både ved Bakkagjerdet og i Kongens-området. Ved Bakkagjerdet ble det påvist mange gruntliggende og svakt ledende soner. Det foreligger muligens også svake anomalier fra en dypereliggende sone. Men tolkningen vedrørende denne er meget usikker. Restene av Malmsonen Arvedal\/Kongens Grube ga gjennomgående sterke indikasjoner. Sterke indikasjoner ble likeledes observert over Frysihjel -Prussubekksonene. Målingene kan tyde på at det øst for Arvedal Grube opptrer en dypereliggende sone (100-200 m.) som muligens fortsetter mot vest inn under Arvedal\/Kongens Grube.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (554)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.titleElektromagnetisk undersøkelse Bakkagjerdet, Kongens Grube - Rødalen Grube
dc.typeReport
dc.description.localcode31117
dc.source.pagenumber14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal