Show simple item record

dc.contributor.authorSakshaug, G.F.
dc.contributor.authorBrækken, H.
dc.coverage.spatial15213 Løkken
dc.coverage.spatial15212 Hølonda
dc.date.accessioned2020-07-15T09:59:19Z
dc.date.available2020-07-15T09:59:19Z
dc.date.issued1956
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669119
dc.description.abstractI 1937\/38 ble det målt Turam i flere felt i Grefstadfjell (GM Rapport nr.10). Feltene er vanskelig å stedfeste\/avgrense. Ved foreliggende undersøkelse i Grefstadfjell ble feltene fra 1937\/38 i vesentlig grad målt på nytt. Oppdragsgiver ønsket geofysiske undersøkelser over et område som strekker seg fra Frilsjøen over Vesthellingen av Grefstadfjell mot Meldal. I den sydlige del av området ligger de gamle grubene Victoria og Kong Carl. Det ble utført 500 per. elektromagnetisk konduktive målinger (Turam). Hovedbergarten i området er grønnsten tilhørende Størengruppen. I den syd- ligste del av feltet opptrer en leirskifer-sandstensformasjon tilhørende Hovingruppen med en øst-vestgående kontaktlinje som ligger noe syd for Kong Carls grube. Ved målingene ble det påvist flere tildels sterkt ledende soner i leirskiferformasjonen. Ved Victoria grube ble det ikke observert indika- sjoner av betyning. Målingene ved Kong Carl grube viser indikasjonerpå en svakt ledende sone av utstrekning ca. 250 meter. I den øvrige del av feltet har målingene gitt indikasjoner på spredte og stort sett meget svakt ledende soner.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (157B)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.titleGeofysisk undersøkelse Grefstadfjell
dc.typeReport
dc.description.localcode31085
dc.source.pagenumber16


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal