Show simple item record

dc.contributor.authorLogn, Ø.
dc.contributor.authorBrækken, H.
dc.coverage.spatial15212 Hølonda
dc.coverage.spatialMELHUS
dc.coverage.spatialORKLAND
dc.date.accessioned2020-07-15T09:59:26Z
dc.date.available2020-07-15T09:59:26Z
dc.date.issued1955
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669121
dc.description.abstractDet skulle foretas malmleting over området Fuglås - Åmot - Skjøtskift, som strekker seg fra nordsiden av det store gabbromassiv i Løkken-feltets nord- østre del, mot vest til Løkkendalsføret. Det ble benyttet 500 per. el.magn. målinger (Turam) med konduktiv strømtilførsel. For rekognosering utenfor det egentlige målefelt ble det i begrenset utstrekning benyttet kryssringmålinger. Det undersøkte område har en utstrekning på ca. 22 km2. Ved målingene ble det påvist et stort antall ledende soner, men undersøkelsen har ikke ført til noen umiddelbart lovende funn. De mest markerte ledende soner ble påvist følgende steder: 1. Ved nordbredden av Urvatn. 2. I partiet mellom elvene Svorka og Trevja. 3. Nord for Bustadvatn. 4. Øst for Skjøtskift. I feltets østligste del ble det observert indikasjoner på dyptliggende ledere som kanskje representerer grafittdannelser nær Hovingruppens kontakt mot Bymarkgruppen. Det vises til GM Rapport nr. 117 over kryssringmålinger utført i 1953 i området Fuglås - Åmot.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (135A)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.titleGeofysisk undersøkelse Hølonda - Løkken
dc.typeReport
dc.description.localcode31076
dc.source.pagenumber30


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal