Show simple item record

dc.contributor.authorSingsaas, P.
dc.coverage.spatial16202 Dalsbygda
dc.coverage.spatial17203 Røros
dc.date.accessioned2020-07-15T09:59:31Z
dc.date.available2020-07-15T09:59:31Z
dc.date.issued1954
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669122
dc.description.abstractVed undersøkelsene som GM i 1945 foretok i området Mugg-gruben - Fjellsjøene - Røsjøen ble det ved rekognoseringsmålinger i feltets sydvestre hjørne - ved Hovsbekken nordvest for Røsjøen - observert indikasjoner på ledende soner som den gang ikke ble nøyere kartlagt. Oppgaven ved foreliggende undersøkelse var i første rekke å foreta supplerende målinger på disse soner. Dernest var man interessert i å få gjort målinger i tilstøtende områder mellom feltene som ble undersøkt i 1941 og 1945 (kfr. rapportene nr. 24 og 42). Det ble utført elektromagnetiske målinger (Turam). Arealet av målefeltet er ca. 8 km2. Ved målingene ble det påvist en rekke relativt flattliggende og tildels godt ledende soner av varierende utstrekning. Under målingene ble det iaktatt grafittskifer i en del punkter som korresponderer med fastlagte indikasjonslinjer. Flere soner er imidlertid helt overdekket.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (132)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.titleGeofysiske undersøkelser Vest for Røsjøen, Glåmos.
dc.typeReport
dc.description.localcode29213
dc.source.pagenumber7


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal