Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSakshaug, G.F.
dc.contributor.authorBrækken, H.
dc.coverage.spatial16122 Tvedestrand
dc.date.accessioned2020-07-15T09:59:59Z
dc.date.available2020-07-15T09:59:59Z
dc.date.issued1947
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669135
dc.description.abstractUndersøkelsen inngår i en serie forsøksmålinger(Råna, Feragen, Ertelien, Høgåsen og Skjækerdalen) med det formål å undersøke geofysiske metoders anvendbarhet for påvisning av nikkel- og kromforekomster. Høgåsen nikkelforekomst er et vel egnet objekt for forsøksmålinger. Malmen tør betegnes som en ordinær nikkel-magnetkisimpregnasjon. Malmkroppens form og utstrekning er fastlagt ved diamantboring og oppfaring. Da det ikke har foregått drift, gjenstår malmkroppen i sin helhet. Forekomsten er liten (100.000 tonn). Noen detaljert geologisk undersøkelse av feltet er vistnok ikke foretatt. Ved foreliggende undersøkelse ble det utført 500 per. el.magn.kond. målinger (Turam) Det ble målt et felt av størrelse 300-400 x 700 meter tvers over Østeråvannet. Målingene viste at malmen er tilstrekkelig ledende for en sikker påvisning ved den anvendte metode. Indikasjonenes beliggenhet og deres ut- strekning stemmer godt med det som tidligere er fastlagt angående malmen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (54)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.titleForsøksmålinger Høgåsen Nikkelgrube
dc.typeReport
dc.description.localcode30378
dc.source.pagenumber5


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal