Show simple item record

dc.contributor.authorSeither, Anna
dc.contributor.authorJensen, Henning K.B.
dc.contributor.authorThorsnes, Terje
dc.contributor.authorKnies, Jochen
dc.date.accessioned2020-08-19T07:58:23Z
dc.date.available2020-08-19T07:58:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672916
dc.description.abstractPå MAREANO-toktene med forskningsfartøyene G.O. Sars og Johan Hjort i 2014 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på fire prøvetakingsstasjoner i Norskehavet, fem stasjoner utenfor Finnmark og fem stasjoner i det sentrale Barentshavet (Barentshavet Øst).Tungmetall-, arsen-, barium- og tributyltinn-nivåene i overflatesedimentene (0-1 cm) er generelt lave, tilsvarende Miljødirektoratets tilstandsklasse I (bakgrunn) for fjord- og kystsedimenter. Barium finnes i lave konsentrasjoner i overflatesedimentene i Barentshavet Øst, mens det er større variasjoner i Ba-verdiene i de undersøkte sedimentene i Norskehavet. Nikkel (Ni) har en konsentrasjon tilsvarende moderat forurensning på stasjonen lengst inne i Varangerfjorden, nær grensen til Russland.Sedimentkjerner fra 8 av 14 stasjoner ble valgt ut for kjemisk analyse (hver centimeter i de øverste 15 cm og hver andre 1 cm prøve fra 16 cm nedover i sedimentkjernene), og seks av disse er datert med 210Pb og analysert for innhold av 137Cs. En av kjernene ble valgt ut for 14C-datering. 210Pb-dateringsanalysene supplert med 137Cs-analyser viser at det i Norskehavet, Finnmark og Barentshavet Øst er mulig å angi alder på sedimentene med rimelig sikkerhet. Dateringsresultatene vurderes å være av middels til god kvalitet. Lineære sedimentasjonsrater for de analyserte sedimentkjernene varierer fra 0,4 til ca. 1 millimeter\/år, med høyest sedimentasjonsrate i Varangerfjorden (Finnmark).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2015.038)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectSEDIMENT
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectTUNGMETALLER
dc.subjectDATERING
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectGEOKJEMI
dc.titleMiljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Norskehavet, Finnmark og Barentshavet Øst - MAREANO
dc.typeReport
dc.description.localcode63456
dc.source.pagenumber65+vedl.
dc.relation.project(311730) MAREANO-Miljødatabaser


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal