Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHeldal, Tom
dc.contributor.authorTorgersen, Espen
dc.date.accessioned2020-11-13T09:37:21Z
dc.date.available2020-11-13T09:37:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2687725
dc.description.abstractKalkinnhold i berggrunn er en viktig miljøvariabel som det er sterkt ønske om å utvikle som eget karttema i Det Økologiske Grunnkartet. Det er ingen tvil om at berggrunnens sammensetning har betydning for det biologiske mangfoldet, og at Norges geologi, med sin betydelige diversitet, gir opphav til komplekse og store variasjoner over korte avstander. I NiN 2.0. beskrives kalkinnhold (KA) som variasjon i kjemisk sammensetning og forvitringsegenskaper langs en berggrunnsgeologisk gradient fra silikat- til karbonatbergarter. NGU har levert en første versjon av landsdekkende kart over kalkinnhold. I denne rapporten beskriver vi metoden for å etablere dette datasettet, samt hvordan det kan forbedres etter hvert som vi får flere analyser og bedre harmonisering av geologiske kart. Vi tar utgangspunkt i empiriske data (observasjoner av arter på ulik berggrunn), analyser av delvis syreløst bergart (tilgjengelig kalsium) og omsetning til hovedbergarter slik det skal beskrives i ny sosi-standard for berggrunn. Dataene gir oss en gradering av hovedbergarter som samsvarer relativt godt med empiriske data. Etter hvert som vi de nærmeste årene får fullført landsdekkende analyser, vil vi gradvis kunne forbedre og detaljere dette datasettet.
dc.language.isonor
dc.publisherNorges geologiske undersøkelse
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2020.003)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectØKOLOGI
dc.subjectGRUNNKART
dc.titleMiljøvariabel Kalkinnhold i Berggrunn: metode for å etablere nasjonale datasett
dc.typeReport
dc.description.localcode67003
dc.source.pagenumber38
dc.relation.project(365800) Geologisk mangfold


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal